Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Vira Sling bezit en exploiteert op www.virasling.nl (zal worden aangeduid als “Website”). Dit document zorgt voor het regelen van uw relatie met de Website. Toegang tot en gebruik van deze Website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze Website (gezamenlijk de “Diensten”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de “Servicevoorwaarden”). Door de Services te gebruiken, gaat u akkoord met alle Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt. U dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we in de Servicevoorwaarden hebben aangebracht.

De toegang tot de genoemde website is toegestaan op tijdelijke basis en behouden we ons het recht voor om de diensten in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van of de hele website beperken.

Op deze website kunnen links zijn op de website die naar andere websites doorgang bieden (de “Gelinkte Sites”), die niet worden beheerd door nekoslings.nl. De website heeft geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruik van de gelinkte sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service die op elke dergelijke site zijn opgenomen.

2. Privacy Beleid

In ons privacy beleid wordt uiteengezet hoe we uw gegevens zullen gebruiken dat kunt u hiervinden. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de daarin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

3. Verbiedingen

U mag deze Website niet misbruiken. U mag en zult niet: een strafbaar feit plegen of aanmoedigen; het verzenden of verspreiden van een virus, trojan, worm, logic bomb of ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze aanstootgevend of obsceen is; elk aspect van het hacken van de service; corrupte gegevens verspreiden; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzenden, gewoonlijk “spam” genoemd; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of toegankelijk via deze Website te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling is een strafbaar feit en nekoslings.nl zal een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of op uw downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

4. Intellectuele eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud (inclusief fotografische afbeeldingen) die op of via deze Website aan u ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van nekoslings.nl of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan de Website en haar licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is niet toegestaan om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u is geleverd of die op deze website verschijnt, in welk formaat dan ook te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met zakelijke of commerciële onderneming.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Facebook Instagram YouTube
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Becoma A Reseller

Word een wederverkoper

Boek een consult